Kurset arrangeres i samarbeid mellom Forsterket rehabilitering Aker, Oslo kommune og Regional kompetansetjeneste for rehabilitering Helse Sør-Øst, Sunnaas sykehus.

Kursinnhold

 • Nettbasert kurs

  Forhåndsinnspilt nettbasert kurs om måleverktøy med caseeksempel - 240 minutter (5 1/3 timer)

 • Nettbasert veiledning

  Nettbasert veiledning kl. 14.00 10. Mai og 14. June 2021 (120 minutter, ~2 2/3 timer)

 • Selvstudium og casearbeid

  Velg et måleverktøy, lær om det og implementer det til praksis (540 minutter, 12 timer)

Kursoversikt

Dette kursprogrammet tilbyr fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, sosionomer og sykepleiere trening og veiledning i å benytte standardiserte måleverktøy innen rehabiliteringspraksis. Kurset gjennomgår hensikt, ulike typer og utvalg av måleinstrument, samt vurderinger for å innføre disse i klinisk praksis og å tolke resultatene. Barrierer for å benytte måleverktøy og strategier for å overvinne barrierene vil bli diskutert. Kurset inneholder to veiledningsøkter, som har som mål å veilede deltakerne i valg av måleverktøy for klinisk praksis og å overkomme barrierer for å bruke måleverktøy. Det forventes at deltakerne benytter et standardiserte måleverktøy på minst en pasient. Det forventes at hver kursdeltaker leverer to skriftlige innleveringer vedrørende implementering, barrierer og fasilitatorer ved bruk av måleverktøyet. 

Kursprogrammet tilbyr veiledning og støtte ved implementering av måleverktøy i praksis. Kurset begynner med en spørreundersøkelse vedrørende dagens praksis, og barrierer og fasilitatorer ved å bruke et måleverktøy i praksis. Spørreundersøkelsen benyttes til å tilpasse innholdet for kursdeltakerne. Deltakerne gjennomfører et nettbasert kurs, og besvarer spørsmål til kursholderne. To digitale veiledningstimer gjennomføres med mål om å støtte klinikerne i prosessen og bidra til økt forståelse for informasjonen, samt implementering av ny praksis. For å fullføre kurset, forventes det at deltakerne velger et måleverktøy, tester en pasient og skriver en caserapport som beskriver deres erfaring. Kursholderne tilbyr veiledning under arbeidet med casestudiet.

Målgruppe: Klinikere som arbeider med rehabilitering i Sør-Øst Norge.

Total kurstid: ~20 timer

 • Nettbasert videomodul – 240 minutter (5 1/3 timer)
 • Spørsmål og svar- 120 minutter (2 2/3 timer)
 • Fremlegg av case- 120 minutter (2 2/3 timer)
 • Selvstudium og casearbeid- 420 minutter (9 1/3 timer)

Tidslinje og aktiviteter: Nettbasert kursmodul tilgjengelig fra 19.April 2021.

Veiledningstimer:

 1. 10. mai 2021 (60 minutter)-  Å velge måleverktøy og tolke resultatene: deltakerne vil legge frem valgte måleverktøy, begrunne valget og presentere SEM, MDC og MCID de finner kalkulert for måleverktøyet.
 2. 14. juni 2021 (60 minutter)-  Fremlegg av case: Fremlegg av case – deltakerne vil legge frem skårene de har samlet inn med måleverktøyet, tolke resultatene, samt eventuelle barrierer/fasilitatorer de opplevde ved å benytte et måleverktøy i klinisk praksis.  

Læringsmål

Etter å ha gjennomført dette kurset, bør deltakerne kunne følgende: 

 1. Beskrive ulike måleverktøy som kan bidra til hjelp med å fatte kliniske avgjørelser.
 2. Velge passende måleverktøy til å screene for funksjonsnedsettelser, predikere fremtidige hendelser, måle endring og diskriminere mellom funksjonsnedsettelser.
 3. Forklare viktige vurderinger for implementering av måleverktøy i klinisk praksis innen rehabilitering.
 4. Diskutere tolkningen av pasienters resultater innsamlet med måleverktøy i klinisk praksis. 
 5. Bruke resultatene fra måleverktøy til å understøtte kliniske avgjørelser under en pasients rehabiliteringsforløp. 

Læreplan

 • 1

  Vedlegg og nettsider

  • Vedlegg
  • Nettsider med informasjon om måleinstrument
  • Introduksjon
 • 2

  Bruk av måleinstrumenter og resultater i klinisk praksis

  • Pre-Course Survey
  • Rask spørreundersøkelse
  • Bruk av måleinstrumenter og resultater i klinisk praksis – introduksjon
  • Bruk av måleinstrumenter og resultater i klinisk praksis – SEM
  • Quiz om SEM
  • Bruk av måleinstrumenter og resultater i klinisk praksis – MDC og MCID
  • Quiz om MDC og MCID
  • Bruk av måleinstrumenter og resultater i klinisk praksis – Prediksjon
  • Quiz om Prediksjon
  • Bruk av måleinstrumenter og resultater i klinisk praksis – Kritisk vurdering
  • Quiz om kritisk vurdering
 • 3

  Myter og barrierer

  • Måleinstrument – myter og barrierer
  • Quiz om myter og barrierer
 • 4

  For ergoterapeuter

  • Action Research Arm Test
 • 5

  For sykepleiere

  • PROMIS skjema
 • 6

  Oppgaver

  • Oppgaver – valg av måleverktøy
  • Valg av måleverktøy- frist for innlevering 4.mai, 2021
  • Oppgave 2 – Case-rapport ved bruk av måleverktøy i klinisk praksis, frist for innlevering 7.june, 2021
  • Oppgave 2 - Innleveringsfrist er 7.june, 2021.
 • 7

  Post-Course Survey

  • Post-Course Survey

Viktige datoer

19. april 2021 – Nettbasert kursmodul åpner

4. mai 2021 – Deltakerne velger et måleverktøy og skriver et kort sammendrag om hvordan måleverktøyet benyttes i praksis. Etter innlevering vil deltakerne bli bedt om å gjennomføre det valgte måleverktøyet på en pasient.

10. mai 2021 – kl. 14:00: Veiledningstime vedrørende valg av måleverktøy og tolkning av resultater.

7. juni 2021 – Deltakerne sender inn skår på valgt måleverktøy, tolkning av skåren og eventuelle barrierer og fasilitatorer for bruk av måleverktøyet i praksis.

14. juni 2021 – kl. 14:00: Veiledningstime vedrørende bruk av standardisert måleverktøy i klinisk praksis.

Deltakerne mottar kursbevis etter fullført kurs.

Kurset er forhåndsgodkjent av Norsk Fysioterapeutforbund med 15 timer.